Vatten och avlopp i Veinge Skogabyvägen Veingevägen, Laholm

Just nu har vi en störning i vattenleveransen som kan innebära att man har lågt eller inget vattentryck. När vattentrycket återgår till det normala så kan vattnet vara missfärgat vilket medför att en kortare tids spolning kan vara nödvändig. Tänk på att inte spola mer än nödvändigt!
Vattentank kommer under kvällen ställas på Veingevägen

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se