• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Våxtorp, Föreningsgatan, Bygatan mfl., Laholm


Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område. Föreningsgatan Bygatan mfl vatten finns att hämta i vattentank placerad på Föreningsgatan. arbetena med att laga läckan är påbörjade.

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se