• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Tonnersjö området, Halmstad

Just nu har vi en störning i vattenleveransen som kan innebära att man har lågt eller inget vattentryck. När vattentrycket återgår till det normala så kan vattnet vara missfärgat vilket medför att en kortare tids spolning kan vara nödvändig. Tänk på att inte spola mer än nödvändigt!

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se