Vatten och avlopp i Tönnersjö, Halmstad

Vi har för närvarande problem med vattenförsörjningen på grund av strömavbrott i Tönnersjö
EON felsöker.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se