• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Steninge, Hedvägen, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.
Hedvägen, Steninge Kustväg. Arbetet påbörjas 6/7 och beräknas vara klart under dagen. Vattentank sätts ut vid Hedvägen.

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se