• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Spikgatan 12-15 Halmstad, Halmstad

Hejsan

Just nu är det en vattenläcka på Spikgatan som påverkar vattenleveransen till Spikgatan 12, 13 och 15. Vägen förbi dessa adresser kommer att vara avstängd under tiden arbetet fortgår och att vägen är återställd.

Efter att läckan är åtgärdat kan vattnet upplevas lite brunt/rött. Detta är ofarligt och åtgärdas genom att spola med kallvatten i upp till 30 minuter.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se