• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Smealiden, Simlångsdalen, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

Just nu har vi en störning i vattenleveransen som kan innebära att man har lågt eller inget vattentryck. När vattentrycket återgår till det normala så kan vattnet vara missfärgat vilket medför att en kortare tids spolning kan vara nödvändig. Tänk på att inte spola mer än nödvändigt!

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se