Vatten och avlopp i Propellergatan, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.Vattenläckan är i T-korsningen Propellergatan och Neptunigatan. Vatten finns att hämta vid lekplatsen på Neptunigatan.

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se