• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Påarp, korsningen Bergsvägen/Oscarsvägen, Halmstad

Just nu är det en vattenläcka i korsningen Bergsvägen/Oscarsvägen, Påarp. Läckan är minimerad för tillfället men det kommer ändå att sippra upp en del vatten. Åtgärd för att laga läckan förväntas starta 2023-11-17.
Under tiden kan vattentrycket upplevas något lägre än normalt.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se