• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Korsningen Rundan och Vipelyckan Gustavsfält, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

Vatten finns att hämta vid korsningen Vipelyckan och Gustavfältvägen i en tappkran.


Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se