• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Ingemansvägen 1-9, Halmstad

Vattenläcka på Ingemansvägen, Holm. Arbetet är påbörjat men vattnet kommer att vara avstängt för boendes på vänstersidan, sett från G:a Göteborgsvägen under till läckan åtgärdas.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se