• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Haverdal, Halmstad

Vi har för närvarande problem med en servisventil som förser Haverdalsvägen 65, 67 och 69 samt Smeavägen 39 & 41 med dricksvatten. Denna behöver bytas snarast vilket innebär att kunder på berörda adresser kommer att vara utan vatten under den period som arbetet pågår.

Dricksvatten kan under tiden hämtas från vattenposten i korsningen Smeavägen/Hallandsgränd.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se