• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Getinge, Rackarebergsvägen samt Hörsås, Halmstad

En vattenläcka på Skattagård, Getinge, påverkar vattenleveransen för de boende på Hörsås som troligtvis kommer att uppleva ett försämrat vattentryck.
När läckan är åtgärdad finns en risk för att vattnet är brunaktigt och grumligt vilket åtgärdas genom att spola med kallt vatten i upp till 30 minuter.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se