• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Gamla Nissastigen 47-57 samt Kårarp 1:16, Kårarp 1:48 samt Vrangelsro 5:1, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka som påverkar rubricerade kunder. Vi arbetar för att snarast åtgärda vattenläckan. När vattnet kommer tillbaka kan det till en början vara missfärgat och grumligt. Detta är ofarligt och åtgärdas genom att spola med kallvatten i upp till 30 minuter.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se