• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Frösakull, Möllegårds Gränd 6-20, Halmstad

Under dagen kommer det att ske avbrott i vattenleveransen på Möllegårds Gränd 6-20. Ett längre avbrott kommer att ske framåt eftermiddagen och avhjälpas under kvällen.
Körning med bil in och ut från Möllegårds Gränd kommer att vara problematiskt under tiden arbetet pågår.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se