• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Fräsaregatan samt delar av Verkstadsgatan, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka på Fräsaregatan som påverkar vattenleveransen för hela Fräsaregatan samt delar av Verkstadsgatan. Åtgärd är påbörjad och beräknas pågå under hela dagen.
Dricksvattentank kommer att placeras i mitten av Fräsaregatan.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se