• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp i Åled, Halmstad

Vattentrycket i din kran kan påverkas av ett vattenledningsarbete i rondellen vid Kyrkvägen som gör att trycket i va-ledningarna blir lite lägre än normalt.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se