• Halmstads webbplatser

Vattenläcka på Sannarp

Vi har en vattenläcka där ett antal fastigheter och verksamheter på Karl Ifvarssons gata är berörda.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se