Vattenläcka på Överstevägen Mickedala

Vi har en vattenläcka på Överstevägen Mickedala. Arbete med att laga läckan är påbörjat.
En tappkran är placerad vid vändplats en bit in på Överstevägen. Det kommer även att placeras en vattentank mitt på Överstevägen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se