Vattenläcka på Olympiavägen

Uppdatering 220804, kl 15:00:

Alla kunder har nu åter vatten. Återställning av vägen kvarstår och beräknas vara klart 2022-08-05.

Uppdatering 220804, kl 12:30:

Vattnet är på igen och endast Wallbergsgatan 22 är påverkad. Vägen från Wallbergsgatan 27 t.o.m. Slottsmöllevägen är stängd för genomfart och beräknas öppna åter under fredagen 2022-08-05.

Just nu har vi en vattenläcka som medför att kunder från och med Olympiavägen och hela vägen upp till de nya hyresfastigheterna vid Tegelbruket är utan vatten. Arbetet är påbörjat.
En tappkran för dricksvatten finns placerad i krysset Slottsmöllevägen och Wallbergsgatan.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se