• Halmstads webbplatser

Vattenläcka på Lillebäcksvägen

Vi har fått en vattenläcka på Lillebäcksvägen. Arbete med att laga läckan är påbörjat. En vattentank där berörda kan hämta dricksvatten kommer att placeras vid Lillebäcksvägen 10.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se