• Halmstads webbplatser

Vattenläcka på Larsfrid, Halmstad

Vi har en vattenläcka på området Larsfrid i Halmstad. Stureskolan och tre hyresfastigheter på Engelbrektsgatan 53-55-57 är berörda. Arbetet med att laga läckan är påbörjat och beräknas vara avslutat under dagen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se