• Halmstads webbplatser

Vattenläcka Mellbystrand, Södra Strandvägen,

Vi har en läcka på tryckavloppsledningen för spillvattenpumpstation i Mellbystrand, Södra Strandvägen 44. Omfattande grävningsarbete pågår måndagen den 23/1. På tisdag börjar arbetet med att få en ny ledning på plats. De närmaste dagarna därefter ska marken återställas. Vägen är avstängd under tiden ledningsarbetet pågår.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se