• Halmstads webbplatser

Vattenläcka Lummervägen i Halmstad Eketånga/Stenhuggeriet, Halmstad

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område. .Lummervägen 2 till 49. Krypvidevägen mfl. Arbetena med att åtgärda läckan startas på Torsdagskvällen vid 18:00, vattentank kommer att placeras på Lummervägen 5

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se