• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Steninge/Särdal, Halmstad

Vi har en vattenläcka i Steninge/Särdal. Förhoppningen är att läckan ska vara åtgärdad under senare delen av dagen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se