• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Stenhuggeriet

Berörda fastigheter finns på Gustav Janssons väg, Selma Janssons väg, Bergtallsvägen och Svanhallavägen. Vattentank finns på "Vändplan Bergtallsvägen" samt en tank i korsningen mellan Stenhuggerivägen och Gustaf Janssons väg.

Arbetet är påbörjat och beräknas bli klart under dagen eller kvällen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se