• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Skummeslöv

Fastigheter på Rådjursstigen och Minkvägen i Skummeslöv saknar i nuläget vatten på grund av en vattenläcka. Vattentank kommer att placeras på Rådjursstigen 1 vid lunchtid. Arbetet med läckan pågår och den beräknas vara åtgärdad under dagen/kvällen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se