• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Halmstad/ Steninge/ Furuvägen,

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område. Furuvägen, Släktvägen i Steninge, Vattentank placeras vid infarten Släktvägen.Arbetena mad att laga läckan är påbörjade och kommer att pågå under tisdagskvällen(natten) .

Laholmsbuktens vatten och avlopp AB ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstads och Laholms kommuner.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se