• Halmstads webbplatser

Vattenläcka i Frösakull, Halmstad

Läckan på Klittervägen i Frösakull är nu lagad och vattnet ska vara tillbaka hos alla. Återställningsarbete kvarstår.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se