• Halmstads webbplatser

Vatten i Mästocka, Laholm

Vi har för närvarande problem med dricksvattenleveransen i Mästocka. Drifttekniker är på plats och arbetet förväntas vara färdigt under eftermiddag/kvällen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se