Vägarbete på Kungsvägen i Frösakull

Från torsdag 26 augusti till och med den måndag 30 september kommer arbete att pågå på Kungsvägen på sträckan mellan Fammarpsvägen/Strandvägen och Bäckstigen. Detta kan periodvis medföra begränsad framkomlighet.

Vi gör om för att få bättre passager för oskyddade trafikanter, förbättring och komplettering av hållplatserna på sträckan samt mittrefug.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se