• Halmstads webbplatser

Vägarbeten i östra hamnenområdet, Halmstad

Korsningen Västervallvägen / Vågbrytaregatan byggs om. Även andra arbeten utförs och en del av Vågbrytargatan stängs av under perioden.

Detta gör att trafiken behöver ledas om i området: Trafiken från Västervallvägen ner till Färjeläget leds via Norra Badvägen och den nybyggda sträckan väster om dagvattendammen. Omledningsvägen är skyltad.

Karta som visar hur trafiken leds om.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se