Vägarbete Gamla Tylösandsvägen 3 maj-7 juli

Med start måndagen den 3 maj påbörjar Halmstads kommun arbetet med att lokalt bredda Gamla Tylösandsvägen i höjd med Trottaberget för att bygga en ny gång- och cykelbana. Arbetet kommer att medföra tillfälliga avstängningar.

En 160 meter lång sträcka i höjd med Trottaberg behöver vara avstängd under hela arbetets gång och trafiken kommer därför att ledas om via skyltar. Trafik från Flygstaden till Albinsro hänvisas till Nya Tylösandsvägen alternativt Bäckagårdsvägen. Trafik från Möllegård hänvisas till Bäckagårdsvägen för att sedan ledas vidare till Nya Tylösandsvägen. En fastighetsägare på Trottaberg kommer att förses med en provisorisk väg för in- och utpassering.

Arbetet beräknas pågå fram till den 7 juli.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se