• Halmstads webbplatser

Utsläpp i Nissan, Halmstad

Ett mindre utsläpp från en fettavskiljare visar sig i Nissan. Från Slottsmöllan och nedströms. Kan tolkas som ett oljeutsläpp.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se