• Halmstads webbplatser

Trafikstörningar vid Östergårdsskolan

Trafikarbetet vid Östergårdsskolan för att förbättra trafiksäkerheten.
Arbetet kommer att pågå i tre etapper.
1: Vid Granatvägen byggs en hastighetssäkrad passage. Arbetet beräknas pågå mellan den 18 maj – 25 maj.
2: Vid Maratonvägen/Carl Kuylenstjernas väg – höja passage och korsning. Arbetet beräknas pågå mellan 27 maj – 20 juni.
3: Östra lyckan – renovering av farthinder. Arbetet beräknas pågå från 27 juni - 11 juli.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se