Trafiksstörningar i Flygstadens handelsområde

Den 2 maj påbörjas arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Flygstadens handelsområde.
Totalt påverkas sju platser under perioden maj till november och det innebär tillfälliga störningar i trafiken med begränsad framkomlighet.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se