• Halmstads webbplatser

Trafik i Järnvägsleden, från trafikljuset i korsningen Fogdegatan till rondellen Timmermansleden/Karlsrovägen, Halmstad

Östergående körfält kommer under dagen samt en stund in på kvällen/natten vara avstängd. Välj annan väg. För trafik i västgående riktning: trafiken kommer att passera långsamt och stor risk för köbildning. Om möjligt - välj annan väg.

Håll ner hastigheten förbi området.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se