• Halmstads webbplatser

Svagt vattentryck i Söndrum med omnejd

På grund av att Söndrums vattentorn har besiktigats är det för tillfället lite svagare vattentryck i Söndrum med omnejd. Vattentrycket förväntas bli normalt igen vecka 24, då reservoaren åter beräknas tas i drift.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se