• Halmstads webbplatser

Renspolning av vattenledningsnätet i Våxtorp

Pollex AB kommer att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Våxtorp från mitten av augusti till mitten av september (v 32-37) på uppdrag av Laholmsbuktens VA. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

Under arbetet kommer luft och vatten att ledas in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Hur påverkar arbetet dig som kund?
Vattnet i servisledningar till fastigheter i området kan bli missfärgat i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att luft och missfärgning ska försvinna. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?
Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för våra kunder. Vi hoppas och tror att du som berörs har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att du som kund ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se