• Halmstads webbplatser

Renspolning av överföringsledning mellan Ränneslöv och Våxtorp torsdag 11/8 kl. 21.00 - fredag 12/8 kl. 06.00

Under hösten ska Pollex AB utföra underhållsarbete av vattenledningar på uppdrag av Laholmsbuktens VA. En del i detta arbetet innebär att överföringsledningen mellan Ränneslöv och Våxtorp ska renspolas från torsdag 11 augusti kl. 21 till fredag 12 augusti kl. 06.
OBS! Under denna tid kan du som bor i området inte öppna några kranar eller spola i toaletten.

Tänk på!
Fyll behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien med mera.

Grumligt/missfärgat vatten kan förekomma efter en avstängning.
När underhållsarbetet är slutfört och du har vatten i kranen igen så kan vattnet vara missfärgat. Missfärgningen är ofarlig men undvik att tvätta ljus tvätt innan du har spolat ur kranen ordentligt och vattnet ser klart ut igen.

För din och vår säkerhet
Framkomligheten i området begränsas där underhållsarbetet genomförs. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas runt vårt arbetsområde.

Eventuella störningar
Vi ber om överseende med eventuella störningar som vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.
Tack för din hänsyn!

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se