• Halmstads webbplatser

Promenadstråket mellan Folkparken och Frennarpsvägen tidvis avstängt

Promenadstråket mellan Folkparken och Frennarpsvägen kommer att få ny belysning.
Under arbetets gång kommer delar av promenadstråket att vara avstängda.
Vi ber alla att respektera avstängningarna.
Arbetet kommer att börja i augusti och beräknas pågå under två månader.

Belysningen som sätts upp är anpassad så att den tar hänsyn till nattaktiva djur.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se