• Halmstads webbplatser

Problem med leveransen av dricksvatten i Tönnersjö,

Just nu har vi problem med leveransen av dricksvatten i Tönnersjö,. Felsökning pågår. Tank med dricksvatten finns vid Tönnersjö Trädgård AB och vid Tönnersjös kyrka. Försök att var återhållsamma med vattenförbrukningen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se