Plantering av nya träd vid Karlsrovägen

Från den 17 oktober och cirka fyra veckor fram kommer dåliga träd att bytas ut mot nya utmed Karlsrovägen i Flygstaden.
Under perioder kan det vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se