Ombyggnation av Västervallsvägen i höjd med tillgänglighetsbadet Gröningen

Västervallsvägen i höjd med tillgänglighetsbadet Gröningen byggs om.
När alla arbeten är klara ska vägen fram till Gröningen bli återvändsgränd och trafiken flyttas över till en ny väg som nu byggs på andra sidan dagvattendammen.
Arbetena kan innebära vissa störningar i trafiken.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se