Ombyggnad av Kustvägen

Den hårt trafikerade Kustvägen kommer att byggas om, ombyggnaden kommer att innebära att ena körfältet stängs av under cirka fem veckor. Det är en olycksdrabbad korsning och med ombyggnaden kommer det bli en tydligare högersvängsfält för att öka trafiksäkerheten.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se