• Halmstads webbplatser

Nytt rekreationsområde i Trönninge

I slutet av maj 2023 påbörjas arbetet med att anlägga ett fördröjningsmagasin och rekreationsområde vid Trönningeskolan. Arbetet görs för att minska risken för framtida översvämningar i området.
När arbetet är klart kommer här finnas en belyst motionsslinga på cirka 750 meter, ett enklare utegym samt nya bänkar.
Arbetet beräknas vara klart i oktober 2023.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se