• Halmstads webbplatser

Missfärgat vatten och dåligt tryck i Gullbranna

Missfärgat vatten och dåligt tryck i Gullbranna. Arbete pågår.
Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar. Det kan inträffa vid avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som t. ex. läckor och är inte farligt.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se