• Halmstads webbplatser

Missfärgat vatten i Gullbranna

Vi har haft en vattenläcka i Gullbranna som nu är lagad. Men på grund av att vi fortfarande spolar ledningarna via två brandposter kan vattnet vara missfärgat, men är helt ofarligt att förtära.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se