• Halmstads webbplatser

Kokningsrekommendation i Mästocka upphävs!

Laholmsbuktens VA (LBVA) har upptäckt koliforma bakterier i Mästocka vattenverk. LBVA rekommenderar därför att du som har kommunalt dricksvatten kokar ditt dricksvatten.
Orsaken till bakterierna är ännu okänd. LBVA felsöker och gör nya provtagningar. Ny information kommer torsdagen den 14 mars cirka kl. 10 på hemsidan www.lbva.se.

Uppdatering 2024-03-13, kl 11:30:
Vattentankar finns placerade vid Mästocka Kapell samt vid krysset, vänster sida i riktning mot Halmstad.

Uppdatering 2024-03-14 kl 09:00:
De prover som tagits i Mästocka den 13 mars visar ingen förekomst av koliforma bakterier. Spolning och omsättning fortsätter. Under torsdagen tas fler prover. Kokningsrekommendationen kvarstår tills två efter varandra godkända prover har uppnåtts.

Uppdatering 2024-03-15 kl 10.40:
Efter beslut av avdelningschef produktion Daniel Pålsson Wargren och samråd med tillsynsmyndigheten i Laholm hävs kokningsrekommendationen i Mästocka.
De senaste proverna vid vattenverket och på ledningsnätet visar inte på några koliforma bakterier i dricksvattnet.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se