• Halmstads webbplatser

Koka dricksvattnet i Knäred, Laholm

Vattenverket i Knäred har tekniska problem. Dricksvattenledningsnätet har blivit delvis trycklöst under morgonen. Vattentankar finns utplacerade vid Lagavägen 23, Knäredskolan, äldreboendet, serviceboendet och längst in på Sjöaredsvägen.

Kokningsrekommendationen är en försiktighetsåtgärd och kvarstår tills vi har fått godkända vattenprover på nätet. Under tiden som dricksvattnet analyseras så rekommenderar Laholmsbuktens VA alla i Knäred, som har kommunalt dricksvatten, att koka vattnet före användning till mat och dryck.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se